งานมหกรรมส้มสีทองและสินค้าเกษตรปลอดภัย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2565 ณ บริเวณกาดนัดคลองถม (ตลาดนัดวันเสาร์) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมส้มสีทองและสินค้าเกษตรปลอดภัย ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2565 ณ บริเวณกาดนัดคลองถม (ตลาดนัดวันเสาร์) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ชมนิทรรศการมีชีวิตสินค้าปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกร้านจำหน่ายส้มสีทอง อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์โอทอป ผลผลิตจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของดีของเด่นของอำเภอทุ่งช้าง ซึ่งในแต่ละคืนก็จะมีการแสดงอธิเช่น การแสดงสะล้อ ซอพื้นบ้าน การฟ้อนรำ และดนตรี การออกร้านมัจฉาพาโชค การเดินแบบผ้าพื้นเมือง โดย มิสแกรนด์น่าน ปี 2563 การประกวดธิดาส้มสีทอง และอื่นๆอีกมากมาย
@ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.ทุ่งช้าง รายงาน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#Khoknongna
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)