ทีมงาน สพอ.ทุ่งช้าง ติดตามกลุ่มสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางดวงดาว มหานิล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุ่งช้าง ติดตาม กำกับดูแล พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินงานกลุ่มสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุ่งช้าง
@ ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.ทุ่งช้าง รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)