ประชุมเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

“พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ ยึดถือธรรมะ พระพุทธรูป 700 ปี อนุสาวรีย์ทุ่งช้าง ” 28 ธันวาคม 2563 เวลา0900 น พ.อ.อ.พนม ปัญญาวงค์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง เข้าร่วม ประชุมเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพรหม โดยมีนายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในการประชุม

(Visited 20 times, 1 visits today)