ติดตามการดำเนินงานกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

“พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ ยึดถือธรรมะ พระพุทธรูป 700 ปี อนุสาวรีย์ทุ่งช้าง “23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. พ.อ.อ.พนม ปัญญาวงค์ รกท.พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยทีมงาน ได้ติดตามการดำเนินงานกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) บ้านน้ำสอดใหม่ หมู่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

(Visited 15 times, 1 visits today)