ติดตามตรวจสอบข้อมูลเด็กยากจนและด้อยโอกาส

“พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ ยึดถือธรรมะ พระพุทธรูป 700 ปี อนุสาวรีย์ทุ่งช้าง “26 ตุลาคม 2563 พ.อ.อ.พนม ปัญญาวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง ได้ติดตามตรวจสอบข้อมูลเด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน

(Visited 24 times, 1 visits today)