ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

“พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ ยึดถือธรรมะ พระพุทธรูป 700 ปี อนุสาวรีย์ทุ่งช้าง “21 ตุลาคม 2563 เวลา100 0 น. พ.อ.อ.พนม ปัญญาวงค์ นักวิชาการพัฒนา ชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลทุ่งช้าง

(Visited 31 times, 1 visits today)