ประชุมทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

“พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ ยึดถือธรรมะ พระพุทธรูป 700 ปี อนุสาวรีย์ทุ่งช้าง ” 21 ตุลาคม 2563เวลา 13.30 น ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอทุ่งช้าง @ ห้องประชุมเจ้าพรหม อำเภอทุ่งช้าง โดยมีนายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธานการประชุมทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

(Visited 12 times, 1 visits today)