ติดตามกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและกลุ่มปลูกแตงบ้านห้วยนางครวญ

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำโดยท่านสุชาติ ภัคพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและกลุ่มปลูกแตงกวาบ้านห้วยนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 98 times, 1 visits today)