เตรียมความพร้อมโครงการเมืองกาญจน์เมืองแห่งวิถีวิตพอเพียง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายณฐนน เย็นใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีพัฒนา ประมงอำเภอ จัดเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานโครงการเมืองกาญจน์ เมืองแห่งวิถีชีวิตพอเพียง ณ ศาลาประชาคม บ้านปากคอก หมู่7 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   

 

(Visited 76 times, 1 visits today)