อำเภอเถิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

วันที 25-26 ธันวาคม 2561 นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเถิน มอบหมายให้นายถาวร วังคำหมื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวอรวรรณ จำฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

(Visited 123 times, 1 visits today)