ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561”

4 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายถาวร วังคำหมื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเถินเข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยมีนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน

(Visited 88 times, 1 visits today)