ประชุมสภากาแฟ

4 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายถาวร วังคำหมื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอ เถิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเถิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเถิน ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธาน

(Visited 135 times, 1 visits today)