รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

26 มิ.ย. 61 เวลา 07.30 น.นายถาวร วังคำหมื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเถิน เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

(Visited 42 times, 1 visits today)