เลี้ยงไก่พื้นเมืองและ ไก่ชน โดย สมหมาย กบกลางดอน

เข้าชม 126 ครั้ง

ชื่อองค์ความรู้   เลี้ยงไก่พื้นเมืองและ ไก่ชน

เจ้าขององค์ความรู้   นายสมหมาย   กบกลางดอน

วัน/เดือน/ปี เกิด  ๑๐ /๘ / ๒๕๐๕    อายุ  ๕๕   ปี  

การศึกษาสูงสุด  ม.๖ ที่อยู่  บ้านเลขที่ ๒๖  หมู่ ๑๐  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

ความเป็นมา/ แรงบันดาลใจ/ เหตุผลที่ทำ เกิดจากความชอบส่วนตัวมาตั้งแต่เด็ก  ซึ่งจะเห็นพ่อ เลี้ยงไก่ชน  ทำให้ได้เห็นได้ดูทุกวัน เกิดความชอบ  ชอบไก่ชน  ชอบไก่พื้นเมือง จึงได้มีการเลี้ยงไก่ชน เลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันก็ได้มีการขยายพันธ์ เลี้ยงเพื่อการจำหน่าย

 • วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน
 • เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบ (ต้องให้อาหารไก่ตรงเวลา)
 • เพื่อเป็นรายได้เสริม

 

 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ตาขาย สำหรับใช้ล้อมบริเวณเลี้ยงไก่
 • ไม้ สำหรับสร้างโรงเรือน สำหรับเลี้ยงไก่
 • ยา,วัคซีน สำหรับป้องกันโรค/รักษาโรค
 • รางพลาสติก สำหรับ ใส่น้ำ ใส่อาหาร

 

 • กระบวนการ/ขั้นตอน

ไก่บ้าน” เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ความเป็นอยู่และการให้อาหารก็ง่ายมาก ๆ แต่ละบ้านที่เลี้ยงไก่บ้าน ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรจริง ๆ มีงานประจำอยู่แล้ว หรืออาจจะไม่ได้มีรายได้จากทางอื่น ก็สามารถเลี้ยงไก่บ้านเพื่อเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ถ้าเลี้ยงไว้จำนวนมากก็จะสามารถเพิ่มรายได้กลับมามากขึ้น เพราะว่าเนื้อไก่ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกนำมาทำเป็นเมนูอาหารมาก ใครที่ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่บ้าน สามารถส่งขายให้กับตลาดได้ เมื่อไก่ออกไข่ก็สามารถขายได้ หรือถ้ามีน้ำหนักตัวพอดีตามเกณฑ์ที่สามารถขายได้ราคาดีพอสมควร

สูตรอาหารไก่พื้นเมือง

 • อาหารของไก่บ้าน อาหารทั่วไปที่ไก่บ้านสามารถกินได้ก็คือ ข้าวเปลือก บางบ้านมีข้าวสุกเหลือๆก็สามารถหว่านให้เจ้าไก่บ้านทานได้เลย
 • ถ้าอยากให้ไก่มีน้ำหนักตัวมาก มีน้ำหนักที่ดีอาหารที่เหมาะสมที่สุดก็อย่างเช่น ถั่ว ข้าวโพด รำข้าว เป็นอาหารราคาถูกที่หาได้ง่ายทั่วไป

 

การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับไก่พันพื้นเมือง

 • ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงไก่บ้าน ทุกบ้านสามารถเลี้ยงได้แต่ควรมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วย
 • มีพื้นดินธรรมดาให้ไก่สามารถหากินเองได้ตามธรรมชาติของเขา ควรปล่อยให้ไก่บ้านได้จิกกินอาหารตามธรรมชาติจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง ออกไข่ดี ผสมพันธุ์เพิ่มลูกไก่ขึ้นมาได้อีกหลายตัว
 • ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยควรสร้างเพิงไม้สังกะสี เป็นโรงเรือนเล็กๆสำหรับให้แม่ไก่ลูกไก่ได้หลบแดดหลบฝน หรือมีการทำตาข่ายเพื่อล้อมรอบพื้นที่ที่อยู่ของไก่ ไม่ให้ไปคุ้ยเขี่ยหรือรบกวนบ้านอื่น เพราะในบางครั้งการออกหากินของไก่บ้านก็สามารถไปรบกวนสวนผักหรือคุ้ยเขี่ย พื้นที่ของเพื่อนบ้านได้
 • ข้อพึ่งระวัง

ปัญหาโรคระบาดไก่ที่สำคัญๆ เช่น นิวคาสเซิล อหิวาต์ไก่ โรคหวัด โรคฝีดาษ ฯลฯ ทำให้ไก่ตายปีละมากๆ หรือเรียกว่าไก่ตายยกเล้า

 • ข้อเสนอแนะ
 • เมื่อมีไก่ตายอย่าเสียดาย เผา หรือฝังทันที อย่านำไปทิ้งหรือให้คนอื่นไปพอพ้นๆ คอก เพราะนอกจากจะแพร่ระบาดที่คอกคนอื่นแล้วคอกตัวเองก็จะไม่พ้นเช่นกัน
 • ควรให้ยาถ่ายพยาธิไก่ทุกๆ 3 เดือน โดยเฉพาะไก่ใหญ่ควรให้ยาถ่ายพยาธิก่อนให้วัคซีนสัก 7 วัน

 

(Visited 126 times, 1 visits today)