กล้วยฉาบ โดย เกษา อันสน

เข้าชม 33 ครั้ง

ชื่อองค์ความรู้    กล้วยฉาบ

เจ้าขององค์ความรู้   นางเกศา   อันสน

วัน/เดือน/ปี เกิด   ๑๗ / ๒/ ๒๕๐๒    อายุ  ๕๔๕๘   ปี  

การศึกษาสูงสุด  ป.๔ ที่อยู่  บ้านเลขที่ ๙๐  หมู่ ๑๐  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

 • ความเป็นมา/ แรงบันดาลใจ/ เหตุผลที่ทำ เมื่อปี 2542 ได้ทำสวนปลูกกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม ในปีนั้นราคากล้วยตกต่ำ จึงทำให้ขายกล้วยไม่ได้ เลยมีความคิดในการแปรรูปกล้วยขาย ในตอนนั้นก็เริ่มทำกล้ฉาบขายในหมู่บ้านเป็นต้นมา
 • วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นอาชีพเสริม
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • กะทะ
 • น้ำมันปามล
 • มีด
 • กล้วย
 • น้ำตาล
 • เกลือ

 กระบวนการ/ขั้นตอน

 • นำกล้วยมาปอกเปลือกแล้วนำไปแช่น้ำเกลือไว้เพื่อไม่ให้กล้วยมีสีดำ
 • นำกล้วยลงไปทอดในน้ำมันที่ผสมเนยและใบเตย หมั่นกลับกล้วยบ่อยๆให้สุกสม่ำเสมอกัน จนกรอบ ไม่ต้องให้กล้วยเหลืองจากกระทะ คือเอาให้พอกรอบ แล้วพอตั้งไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน กล้วยจะเหลืองเอง
  นำกล้วยที่ทอดเสร็จไปคลุกเคล้ากับน้ำตาล ระวังอย่าทำแรงเพราะกล้วยจะแตก
 • ข้อพึ่งระวัง
 • ในขั้นตอนของการทอด ไม่ควรใช้น้ำมันซ้ำและ ในขณะที่ทอดน้ำมันจะต้องเดือด เพื่อที่จะได้กล้วยฉาบที่สีเหลืองสวยงาม

 

 

 

 

(Visited 33 times, 1 visits today)