ร่วมกิจกรรมการมอบพระบรมฉายลักษณ์ ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

เข้าชม 9 ครั้ง

ชัยภูมิ อำเภอเทพสถิต วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. พ.อ.อ.พีระพงษ์ ภักดีรักษา พัฒนาการอำเภอเทพสถิต ได้มอบหมายให้ นายกมลภพ ศรีบุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการมอบพระบรมฉายลักษณ์ ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

(Visited 9 times, 1 visits today)