ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสนับสนุน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 พ.อ.อ.พีระพงษ์ ภักดีรักษา พัฒนาการอำเภอเทพสถิต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสนับสนุน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีงานปกครองอำเภอเทพสถิตร่วมด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งนก หมู่ 1 ตำบลโป่งนก

(Visited 15 times, 1 visits today)