ร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based Otop)

เข้าชม 9 ครั้ง

@สพอ.เทพสถิต 3 ธ.ค.62. เวลา 08.30 น. พ.อ.อ. พีระพงษ์ ภักดีรักษา พัฒนาการอำเภอเทพสถิตมอบหมายให้นายกมลภพ ศรีบุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย กลุ่มOTOPเป้าหมาย ร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based Otop) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอนสวรรค์ ชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 9 times, 1 visits today)