ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และการพัฒนาตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เข้าชม 37 ครั้ง

@ชัยภูมิ​ เทพสถิต​  วันที่ 11 ก.ค. 2562​  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต​ ได้เข้าร่วมกิจกรรม นโยบายการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และการพัฒนาตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้​ โดยนางอัจฉรา  เคียงวิมลรัตน์  พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ  ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดชัยภูมิ กว่า 100 แห่ง และช่วงบ่ายแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์นำเสนอปัจจัยและผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตลาดประชารัฐฯ ภายใต้ หลักบริหาร 7P  โดยวิทยากรจากทีมงาน สพจ.ชัยภูมิ

(Visited 37 times, 1 visits today)