สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพารักษ์

จังหวัดนครราชสีมา

นางศศิธร สกุลสามารถ

พัฒนาการอำเภอเทพารักษ์กรมการพัฒนาชุมชน

บำบัดทุกข์บำรุงสุข ยืนเคียงข้างประชาชน เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้