นายจำนงค์ พรหมเมศร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเทพา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา