ติดตามการดำเนินงาน OTOP ร้านเจ้ลั้ง

เข้าชม 43 ครั้ง

?สพอ.ท่ายาง ?
วันที่ 30 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางปิยะนุช มนต์ขลัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนหน่วยงาน สภอ.ท่ายาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ายาง ติดตาม/ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย และการใช้เครื่องหมายการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับการดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน
โดยในการนี้ นายประไพ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอท่ายาง และนายประสิทธิ์ มากเขียว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำ ในครั้งนี้ด้วย ..

? ณ ร้านเจ้ลั้ง เลขที่ 322/44 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

? ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ท่ายาง

(Visited 43 times, 1 visits today)