สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายางร่วมกิจกรรม”อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ฯ”

เข้าชม 85 ครั้ง

@ สพอ.ท่ายาง
วันที่ 22 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.

นายอานนท์ พร้อมเพรียง
นายอำเภอท่ายาง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ตามโครงการ “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ รักเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ นายประไพ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอท่ายาง และนางสาวชลาภรณ์ ผิวเผือก (พัฒนากรประจำตำบลวังไคร้) ได้เข้าร่วมกิจกรรม แจ้งข้อราชการและรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในครั้งนี้ด้วย ..

? ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านท่าหัวลบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

? ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ท่ายาง

(Visited 85 times, 1 visits today)