อำเภอท่าวุ้ง ติดตามสนับสนุนให้คำปรึกษาการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 3 ตำบลหัวสำโรง

เข้าชม 5 ครั้ง

🏆🏆อำเภอท่าวุ้ง ติดตามสนับสนุนให้คำปรึกษาการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 3 ตำบลหัวสำโรง

🎖🎖วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.20 – 16.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้งโดย นางพิชญ์สินี จันทร์จวนสุก พัฒนาการอำเภอท่าวุ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง
🏅🏅ติดตามกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 3 ตำบลหัวสำโรง ที่ได้ยืมเงินโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เพื่อดำเนินการประกอบอาชีพเย็บผ้าโหล

🎖🎖ทั้งนี้ อำเภอท่าวุ้ง กำหนดเป้าหมายสร้างความเข้าใจในการลดหนี้ และเร่งรัดลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ชำระคืนตามกำหนด เพื่อให้ลดลงหนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละ 10 ในช่วง 6 เดือนแรก และ ไม่เกินร้อยละ 5 ในระยะเวลา 1 ปี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDLopburi
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง

(Visited 5 times, 1 visits today)