ข่าวประชาสัมพันธ์

ไพศาล ก้อนทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวุ้ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน