ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : ส่งมอบผ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน :  ประช [...]
อ่านเพิ่มเติม

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปกครองอำเภอท่าวังผา พช.ท่าวังผา และ กิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผา ร่วมมอบของช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอท่าวังผา

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : เหล่ากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปกครองอำเภอท่าวังผา พช.ท่าวังผา และ กิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผา ร่วมมอบของช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอท่าวังผา

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : เหล่ากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : เข้าร่ว [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่สตรีผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและครัวเรือน TPMAP ในพื้นที่ตำบลป่าคา

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : ลงพื้นท [...]
อ่านเพิ่มเติม