พช. ท่าวังผา : กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอรนงค์ กาพรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. ท่าวังผา : ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสำเริง​ ก [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอท่าวังผาให้การตอนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกร ในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่ ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ [...]
อ่านเพิ่มเติม