อำเภอท่าวังผา

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 
คือ ตำบลท่าวังผา ตำบลตาลชุม ตำบลผาตอ
ตำบลผาทอง ตำบลริม ตำบลแสนทอง ตำบลป่าคา
ตำบลศรีภูมิ ตำบลยม ตำบลจอมพระ 

นึกถึงการมาเที่ยวรับลมหนาว อากาศเย็นของภาคเหนือ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน คือ อีกหนึ่งสถานที่ที่หลายคนมักนึกถึง ในอันดับต้น ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาเขาสูงยาว ทอดยาว ทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านยังคงมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เลือกคะ

(Visited 1,092 times, 1 visits today)