ร่วมรับฟังการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : ร่วมรับฟังการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
━━━━━━━━━━━━━━
🗓️ วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอท่าวังผา ร่วมรับฟังการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ TV พช.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

(Visited 3 times, 1 visits today)