รับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จากสตรีตำบลแสนทอง

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : รับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จากสตรีตำบลแสนทอง
━━━━━━━━━━━━━━
🗓️ วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวพิกุล ลัมยศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา เป็นตัวแทนรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแสนทอง เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา
ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

(Visited 4 times, 1 visits today)