ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำแสนทอง ครั้งที่ 3/2565 🌿

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำแสนทอง ครั้งที่ 3/2565 🌿
━━━━━━━━━━━━━━
🗓️ วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอท่าวังผา มอบหมายให้ นางสาวพิกุล ลัมยศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแสนทอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแสนทอง ครั้งที่ 3/2565 เพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแสนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

(Visited 2 times, 1 visits today)