📝 พช. ท่าวังผา : โครงการค้นหาผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Champ)ผลิตภัณฑ์เด่น และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

📝 พช. ท่าวังผา : โครงการค้นหาผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Champ)ผลิตภัณฑ์เด่น และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันอังคารที่ 18 มกราคม เวลา 09.00 น. นางอรนางค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ อาสาพัฒนา จัดกิจกรรมตามโครงการค้นหาผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Champ)ผลิตภัณฑ์เด่น และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับ บรรดาแชมป์ชุมชนบ้านหนองบัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าวังผา เข้าร่วมการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

📸นักพัฒนาดิจิทัล/ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา

(Visited 1 times, 1 visits today)