📝 พช.ท่าวังผา : ร่วมสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา

📝 พช.ท่าวังผา : ร่วมสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา เข้าร่วมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลศรีภูมิ (หลักสูตรการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า) โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลศรีภูมิ ณ หอประชุมบ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

📷 ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา

(Visited 1 times, 1 visits today)