📝 พช. ท่าวังผา : ติดตามสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบัว

📝 พช. ท่าวังผา : ติดตามสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบัว

วันอังคารที่ 18 มกราคม เวลา 10.00 น. นางอรนางค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตามสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพร Castowen คราฟโซดาจากสมุนไพร ในชุมชน ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

📸นักพัฒนาดิจิทัล/ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา

(Visited 1 times, 1 visits today)