พช. ท่าวังผา :ติดตามครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต : HLM ระดับครัวเรือน

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา โดย นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา ลงพื้นที่ติดตามการปรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”​ พื้นที่ตำบลศรีภูมิจำนวนทั้งหมด 4 แปลง ดังนี้
1.แปลง นายบุญนัก เวชสม หมู่ที่ 5
2.แปลง นายพิทักษ์ ใจธิ หมู่ที่ 5
3.แปลง นางคำหลั่ง เวชสม หมู่ที่5
4.แปลงนายนิยม สุปัน หมู่ที่4
ทีมประชาสัมพันธ์​ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)