พช. ท่าวังผา : วางแผน ติดตามเร่งรัด การดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน เวลา 09.00 น. นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอท่าวังผา เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ประชุมวางแผน ติดตามร่งรัด การดำเนินโครงการพัฒนาพิ้นที่ต้นแบบฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
นักพัฒนาดิจิทัล/ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา

(Visited 3 times, 1 visits today)