พช.ท่าอุเทน แนะนำการวัดขอบเขตแปลง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา ”

พช.ท่าอุเทน แนะนำการวัดขอบเขตแปลง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ดำเนินงานวัดขอบเขตแปลง ปักมุดเพิ่มเติม เพื่อจะดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา ”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่ดำเนินงานวัดขอบเขตแปลง ปักมุดเพิ่ม [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ดำเนินงานวัดขอบเขตแปลง ปักมุดเพิ่มเติม เพื่อจะดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา ”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่ดำเนินงานวัดขอบเขตแปลง ปักมุดเพิ่ม [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา ”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล “

พช.ท่าอุเทน ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคุณ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา ”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา ”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา ”

พช.ท่าอุเทน ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกิจกร [...]
อ่านเพิ่มเติม