ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครพนม ปี 2564 พื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

พช.นครพนม ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครพนม ปี 2564 พื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
^^วันนี้ (18 มี.ค. 2564) เวลา 11.30 น. ณ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
^^นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตาม ”โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564″ ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1 ครัวเรือน คือ
🏠ครัวเรือนเป้าหมาย นายใบ ชนะพจน์ หัวหน้าครัวเรือน อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองเทา มีฐานะยากจน รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 คน ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนและภรรยา ,ลูกสาว 2 คน ,ลูกเขย 1 คน และหลานชาย 4 คน สภาพปัญหาของครัวเรือน ดังนี้
💠ด้านที่อยู่อาศัย
เป็นบ้านไม้ยกสูง มีสภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว ฝาผนังบ้านผุพัง ไม่มีประตู หน้าต่าง บันไดบ้านไม่มั่นคงถาวร ที่ดินที่พักอาศัยจำนองให้กับญาติพี่น้อง ผ่อนส่งเดือนละ 1,000-2,000 บาท
💠ด้านสุขภาพ
-นายใบ ชนะพจน์ อายุ 86 ปี (หัวหน้าครัวเรือน) ผู้สูงอายุ เป็นโรคความดัน
-นางนวล ชนะพจน์ (ภรรยา) อายุ 70 ปีสัญชาติลาว หูหนวกและตาบอด
-นางปนัดดา ชนะพจน์ (ลูกสาว) อายุ 60 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง เคยผ่าตัดสมอง พิการทางการเคลื่อนไหว ทำงานไม่ได้ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท
-นายแหล้ อุผำ (หลานชาย) อายุ 34 ปี พิการเป็นใบ้ ทำงานรับจ้างทั่วไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท
💠ด้านอาชีพ
-ไม่มีที่ดินทำกิน ซื้อข้าวกิน
-มีวัยแรงงานเป็นผู้ชาย 3 คน (ลูกเขย และหลานชาย 2 คน) มีอาชีพรับจ้าง ทั่วไปทั้งสามคน
💠ด้านการศึกษา
-ด.ช.สรายุทธ ชนะพจน์ (หลานชาย) อายุ 11 ปี กำลังศึกษาชั้น ป.3 ไปโรงเรียนไม่สม่ำเสมอ การเลื่อนชั้นจึงช้ากว่าเกณฑ์ ขาดแคลนยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน 2 กิโลเมตร และยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
💠ด้านสวัสดิการรัฐ
-นายหิน ชนะพจน์ (หลานชาย) อายุ 22 ปี ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน มีผลตรวจ DNA แล้ว
👉โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
👉หน่วยงานที่ช่วยเหลือในเบื้องต้น
(1) เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบผ้าห่ม 2 ผืน และถุงยังชีพ 2 ถุง ข้าวสาร 1 ถุง และนำดื่ม 3 แพ็ค
(2) พมจ.นครพนม ถุงยังชีพ 1 ถุง เสื้อผ้า 1 ถุง และเงินฉุกเฉิน 2,000 บาท
(3) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบหลักประกันสังคม มาตรา 40 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1,200 บาท และถุงยังชีพ 1 ถุง
(4) พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ มอบพันธุ์ผักสวนครัว 10 ชนิด เสื้อผ้า 1 ถุงข้าวสาร 2 กระสอบ มุ้ง 3 หลัง ที่นอนปิคนิค 1 อัน และเงินทุนในการประกอบอาชีพ จำนวน 1,300 บาท
(5) สาธารณสุขอำเภอ มอบแพมเพิส 1 แพ็คื และยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุด
(6) อบต.หนองเทา สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน 17,500 บาท
(7) บริษัท สยามแมคโครมหาชน จำกัด สาขานครพนม มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค 2 ตระกร้า ที่นอนอัดลม 1 อัน ผ้าห่มนวม 2 ผืน และจักรยาน 1 คัน
(8) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค 3 ตระกร้า และโต๊ะอ่านหนังสือเด็ก 1 อัน
^^ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมนายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน และทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศฯ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทน เข้าเยี่ยมเยียนครัวเรือนดังกล่าว
☘️นครพนม : เมืองแห่งความสุข☘️
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
(Visited 4 times, 1 visits today)