เตรียมสถานที่โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม”

(>)พช. ท่าอุเทน เตรียมสถานที่โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม”
(>)วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
(>) นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เตรียมสถานที่โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียมสถานที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2564 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข”
(@)ท่าอุเทน(:)เมืองไทญ้อ(note)
🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖
(Visited 1 times, 1 visits today)