นายสวงเดช ธรรมชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม