สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทน

จังหวัดนครพนม

นายสวงเดช ธรรมชัย

พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน