Quick Win 90 วัน & สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ตำบลหนองเมธี : 23 พฤหัสบดี 2563 นายอำเภอท่าตูม ได้ให้เกียรติ เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามแผนปฏิบัติ Quick Win 90 วัน & สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ตำบลหนองเมธี โดยมีหัวหน้าส่วน กลุ่มสตรีตำบลและผระชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจจกรรม ณ บ้านทุ่งมน ม.4 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์