ศจพอ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านครัวเรือนยากจน ตามเป้า TPMAP

อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
❤️ มอบบ้านครัวเรือนยากจน TPMAP
4 กรกฎาคม​ 2565 (15.00 น.) นายรณภพ บุตรสยาตรัส ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตูม รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าตูม​ เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP นางสโน ผลสมหวัง บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอท่าตูม กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบะ

(Visited 6 times, 1 visits today)