อำเภอท่าตูมติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ในพื้นที่ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันนี้​ 23 มิถุนายน​ 2565 🌼 นายรณภพ บุตรสยาตรัส ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าตูม​ จังหวัด​สุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอท่าตูม, นางผกาทิพย์ พ่อค้า พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกระโพ และทีมปฏิบัติการตำบล เยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้
-​บ้านกระเจา หมู่ที่ 2 จำนวน 5 ราย
-​บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ราย

(Visited 38 times, 1 visits today)