ทีมปฏิบัติการแก้จนตำบลท่าตูม ลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนพร้อมภาคเอกชน

🎯🎯ท่าตูม ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมเนื้อดี ประเพณีเรือยาว ข้าวหลามขึ้นชื่อ เลื่องลือทุ่งกุลา งามตาแม่น้ำมูล 🎯🎯
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรณภพ บุตรสยาตรัส ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหาร งานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าตูม , นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นายอมรเทพ ทองอุดม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าตูม ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลท่าตูม ร่วมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติม
ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ราย นางจำปี บุญแจ่ม บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ของตำบลท่าตูมและมีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด เนื่องจากมีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 11คน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างจาก นางสังเวียน ผลประโยชน์ ร้านกิตติศักดิ์วัสดุก่อสร้าง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
👈#ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.ท่าตูม : รายงาน👈

(Visited 27 times, 1 visits today)