พช.ท่าตูม ร่วมจัดงานใส่ผ้าไทยและพัฒนาสินค้าเกษตร ของดีอำเภอท่าตูม ประจำปี 2565

…..วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ใส่ผ้าไทยและพัฒนาสินค้าเกษตร ของดีอำเภอท่าตูม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” และชมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหม การบริหารฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 การมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร 4 ชนิด การเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลผลิตทางการเกษตร และของดีของทุกตำบล ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลท่าตูม
…. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายอดุลย์ ดีอ้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
….. โดยมีนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ผอ.สพป.สร.เขต 2 วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
….. ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม โดยนางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม ได้ประสานกลุ่มทอผ้าไหมจากทุกตำบล รวม 10 ตำบล นำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม มาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน ภายใต้คำขวัญ “ท่าตูมผ้าไหมเนื้อดี ร้อยสีพันลาย” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลายหมี่ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ลายเอกลักษณ์จังหวัดสุรินทร์ ลายเอกลักษณ์อำเภอท่าตูม ผ้าลายโบราณการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้มาชมงานเป็นอย่างมาก

…. พช ท่าตูมรายงาน

(Visited 40 times, 1 visits today)