พช.ท่าตูมจัดกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ต.บะ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอท่าตูม มอบหมาย นางผกาทิพย์ พ่อค้า พัฒนากรประจำตำบลบะ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ต.บะ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

(Visited 36 times, 1 visits today)