6 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา….สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม ร่วมมือกับ ภาคีองค์กรเครือข่ายในตำบลเมืองแก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทยประจำปี 2561 ณ วัดป่าร่มไทร ม.15 ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ได้รับเกียรติจากตัวแทนท่านนายอำเภอท่าตูม ว่าที่ร.ต.ประกอบ ทรงพระ ปลัดอำเภอหน.กลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธี นางสาวอารีรัตน์ หอมเนียม พัฒนาการอำเภอท่าตูม กล่าวรายงาน ในงานมีการจัดกิจกรรม 1.การอ่านสารรัฐมนตรีมหาดไทย 2.การกล่าวรายงานและการกล่าวเปิดงาน 3.การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชน 4.การมอบเกียรติบัตรผู้นำอช.ดีเด่น ชายและหญิง 4.การถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 8 รูป 5.การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน 6.การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสา การทำความ สะอาดบริเวณวัด,การขัด ล้างห้องน้ำ 7. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนทุกองค์กรที่ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดป่าร่มไทร “พระครูพิมลปัญญาภร” ที่เมตตาเอื้อเฟื้อและอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงาน ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอบพระคุณกลุ่มสัมมาชีพทุกกลุ่มในตำบลบัวโคกและตำบลท่าตูมและ ขอบพระคุณพี่น้องชมรมอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอท่าตูมที่ร่วมออกแรงออกความคิด,ส่งหนังสือ, จัดเตรียมสถานที่, เก็บสถานที่ตั้งแต่วันเตรียมงานจนถึงวันงานและเลิกงาน ขอขอบพระคุณ ทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

เข้าชม 37 ครั้ง

(Visited 37 times, 1 visits today)