หมู่บ้านOTOP นวัตวิถี บ้านฝั่งแดงเก่า อำเภอธาตุพนม

ชวนมาเที่ยวบ้านฉัน ฝั่งฟัน ฝั่งแดง

โอทอปพื้นบ้านที่สร้างรายได้ให้ชุมชน จากงานไม้ไผ่กระปุกออมสิน

[บ้านฝั่งแดงเก่า ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม]

 

(Visited 481 times, 2 visits today)