ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี2562 บ้านพระกลางใต้

ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี2562

บ้านพระกลางใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลพระกลางทุ่ง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เอกสารประกอบการประกวดหมู่บ้าน >>>>>>>>>>>>>>> คลิกเลย!!!!!!!!

เอกสารประกอบการประกวด ศอช.ต. >>>>>>>>>>>>>>> คลิกเลย!!!!!!!!

เอกสารประกอบการประกวด ผู้นำ อช. >>>>>>>>>>>>>>> คลิกเลย!!!!!!!!

 

(Visited 95 times, 1 visits today)