ของดีของเด่นอำเภอธาตุพนม

กาละแมสุขสบาย >>>>>>>>

 

กาละแมทุลใจ>>>>>>>>

 

กาละแมทูลใจ เป็นขนมหวานของไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิม มีลักษณะเป็นขนมก้อน สีดำเหนียวนุ่ม หวานมัน รสชาติอร่อย ห่อใบตองรีดด้วยเตาถ่านแบบโบราณ กลัดด้วยไม้กลัดทำจากไม้ไผ่อันเล็ก ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกาละแมธาตุพนม และเป็นขนมของฝากที่ขึ้นชื่อจากอำเภอธาตุพนมมาช้านาน
กาละแมทูลใจ เป็นกาละแมที่ผลิตเป็นเจ้าแรก ๆ ของอำเภอธาตุพนมสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษโดยคุณยายไพฑูรย์  คำป้อง  อายุ 80 ปี (พ.ศ. 2557) ได้ผลิตกาละแมในนามกาละแมทูลใจ ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2500 จนถึงปัจจุบัน กว่า 50 ปี แล้วที่กาละแมทูลใจยังคงไว้ซึ่งรสชาติความอร่อย เหนียวนุ่ม หวานมัน สะอาด ถูกหลักอนามัย จน อย. รับรองคุณภาพและเป็นของกินของฝากจากธาตุพนมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้กาละแมทูลใจยังช่วยสร้างชื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก
1. เป็นขนมของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวธาตุพนม
2. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยได้จำหน่ายใบตองสด
3. กลุ่มผู้รีดใบตองสำหรับทำกาละแมมีอาชีพมีรายได้
4. กลุ่มผู้จำหน่ายไม้กลัดมีอาชีพมีรายได้จากการจำหน่ายไม้กลัด
5. แรงงานในชุมชนที่ใช้ในการกวนและการห่อหมกมีงานทำมีรายได้
6. กลุ่มผู้จักสานงานไม้ไผ่ (ชะลอม) มีรายได้ในการทำบรรจุภัณฑ์
7. ผู้จำหน่ายและผู้รับไปจำหน่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น

ดังนั้น กาละแมทูลใจจึงเป็นขนมของฝากที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวธาตุพนมแล้วยังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี

กาละแมทูลใจในรายการ My way

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. เป็นขนมที่มีสีดำ เหนียวนุ่ม รสชาติหอม หวาน มัน
2. ห่อหมกด้วยใบตองรีดจากเตารีดถ่าน กลัดด้วยไม้กลัดทำจากไม้ไผ่เล็ก ๆ ๆ
3. เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยของบรรจุภัณฑ์จากไม้จักรสานด้วยความปราณีต โดยนำมาประยุกต์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
4. มีการสอดแทรก “ผญา มูนมังทางภูมิปัญญาของชาวอีสาน ในบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นคติเตือนใจในการดำรงชีวิตประจำวัน
5. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) อย 48-2-00646-2-0001

ปริมาณการผลิต
ผลิตครั้งละ 15 กิโลกรัม/1 กระทะ
มีปริมาณการจำหน่ายกิโลกรัม
ขนาดน้ำหนัก 250 กรัม
ขนาดนำหนัก 500 กรัม

สถานที่จัดจำหน่าย
       1. ร้านทูลใจ 49 หมู่ 14 ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร. 0-4254-1220 , 0-1799-0091
2. ร้านดอกไม้โอเล่ 23/45 หมู่ 10 ถนนชยางกูร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร. 0-4252-5248, 0-9940-5816
3. ร้านหมูยอดาวทอง หมู่ 1 ถนนกุศลรัษฏากร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
4. หน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
5. ร้านพรเทพของฝาก หน้าโรงแรมศรีเทพ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
6. ร้านหมูยอเลิศรส อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
7. ร้านขายของฝาก สถานีขนส่ง จังหวัดนครพนม
       8. ร้านศรีโคตรบูร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

(Visited 836 times, 1 visits today)