Happiness@ธาตุพนม วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ พช. ร่วมรับฟังการประชุม Morning Brief กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 22/2562 ผ่าน TV พช. โดยนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุม ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม

(Visited 76 times, 1 visits today)